Menu Luk

Behandlingsforløb

Den første behandling

Den første behandling starter med en samtale der skal klarlægge:

 • Hvilket problem der opleves og i hvilken sammenhæng samt årsagen til problemet
 • Sygdomsforløb
 • Tidligere behandlinger og resultatet af disse
 • Hvilke ønsker og forventninger klienten har til behandlingen
 • Hver enkelt behandling tilpasses til den enkelte klient, med udgangspunkt i hvilke behov der er i den givne situation. De behandlingsteknikker der benyttes kan variere fra gang til gang, for at sikre at behandlingen udvikler sig i takt med behovene.

Udførelse af behandlingen

Der kan være mange grunde til at få fysiurgisk massage: Muskelspændinger, idræts- og sportsskader, arbejdsskader, smertebehandling, stivhed, træthed, overbelastning, stress eller et ønske om at forebygge skader, forbedre sportspræstationer, eller generel afslappende pleje af kroppen.

Formålet med behandlingen er at skabe balance i kroppen; og kan udføres på flere måder:

 • Som en behandling af problemområder (f.eks. arbejdsrelaterede skader) hvor den del af kroppen der er problemer i masseres og mobiliseres så der opnås bedre bevægelighed og frihed for smerte, hvis det er det der er problemet.
 • Som en opfølgende eller forebyggende behandling af arbejds- og/eller sportsrelaterede skader med hjælp til sammensætning af øvelser, så det skadede område retableres på den mest optimale måde.
 • Som en afstressende behandling hvor hele kroppen masseres.
  Herved opnås mindskelse af stress, afslapning i muskler og en generel følelse af ro.

Ved alle massage behandlinger bliver blodgennemstrømningen i muskler og væv bedre og dermed udskilles ophobede affaldsstoffer, som er én af kilderne til stivhed, ømhed og smerter. Derudover kan fysiurgisk massage forkorte helingen af en muskelskade og reducere evt. arvævsdannelse, således at musklerne igen kan arbejde optimalt f.eks. efter en sportsskade. Yderligere bliver immunforsvaret styrket og har derved en forebyggende effekt på sygdomme.

Det er vigtigt at pointere at fysiurgisk massage ikke er et spørgsmål om at tage hårdt fat, da man derved kan komme til at få musklerne til at spænde op.

Efter endt behandling kan der, hvis det findes relevant, følges op med endnu en funktionstest for at måle på effekten af behandlingen, samt give et udgangspunkt for næste behandling. Alle informationer bliver registreret i en fortrolig journal, som klienten til enhver tid kan få indsigt i.

Regelmæssig massage, ca. hver 4.-6. uge, vil for langt de flestes vedkommende kunne holde kroppens muskler og bindevævshinder i balance og reducere muskelspændinger.

Reaktioner

En fysiurgisk massagebehandling kan resultere i:

 • Afgivelse af svedlugt
 • Urinen kan være mørk og lugte
 • Der kan føles tørst
 • Det er derfor vigtigt at huske at drikke rigeligt med vand efter endt behandling, da fysiurgisk massage udløser affaldsstoffer der skal udskilles fra kroppen således at disse ikke bliver ophobet i kroppen.

Nogle klienter oplever at de under eller efter behandlingen får en følelsesmæssig reaktion. Årsagen til dette er, at et problem i kroppen kan også skyldes en følelsesmæssig uforløst situation. Dette er helt naturligt, da vores fysiske og mentale legeme hænger sammen og er gensidigt afhængige.

Ved behandling af problemer kan der opstå ømhed 1-2 dage efter behandlingen, som så vil aftage og give den ønskede fornemmelsen af lettelse af problemet.

Jo længere tid (jo mere kronisk) et problem har eksisteret i kroppen, jo længere tid og dermed flere behandlinger kræves der. Men er der ikke sket en bedring af en eller anden art ved de første 3-5 behandlinger, vil vi i fællesskab tage stilling til hvorvidt der skal fortsættes eller der skal behandles på en anden måde.